Verkiezingsprogramma 2021-2026

In onze campagne staan de volgende vijf speerpunten centraal. Interesse in al onze ideeën?

Lees hier ons hele verkiezingsprogramma!

 

Een dak boven je hoofd

De gemeente moet een actief grondbeleid voeren en burgers hierbij betrekken.  Op deze manier  kunnen er betaalbare en duurzame huur- en koopwoningen worden gebouwd voor alle leeftijdsgroepen

                 

Gelijke kansen in goed onderwijs

Onderwijs vindt plaats in gezonde schoolgebouwen en in een prettig en veilig leerklimaat.  De gemeente draagt bij wanneer ouders met een te kleine portemonnee een beroep doen op huiswerkondersteuning en speelt een actieve rol in het creëren van stageplekken voor MBO-leerlingen.

 

Goede zorg voor jong en oud

Door een actief preventiebeleid te voeren worden  hoge kosten voorkomen.  Alle (preventieve) zorg moet voor inwoners laagdrempelig zijn. Mensen die in armoede leven moet vertrouwen en perspectief geboden worden door op maat gesneden ondersteuning.

 

Het klimaat

Verduurzaming en energietransitie zijn kostbaar maar noodzakelijk. De gemeente moet haar burgers hierover goed informeren.  Instanties zoals het Poldermuseum en de Broekerveiling kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.  De kosten moeten ook voor mensen met een klein inkomen te dragen zijn.

 

Een gezond leven

Er moet ingezet worden op het behouden en creëren van voldoende en betaalbare sport- en recreatiemogelijkheden voor jong en oud omdat dit bijdraagt aan een gezonder en gelukkiger leven.  De mogelijkheid om zich te uiten in vormen van kunst en cultuur of het deelnemen hieraan moet voor alle inwoners mogelijk zijn.