Geestmerambacht

Geestmerambacht. Een uniek natuurgebied voor vogelliefhebbers, het decor waartegen jaarlijks het Indian Summer Festival plaatsvindt en de zomerse hangplek bij uitstek voor kinderen en jongeren. Om verschillende redenen moet het Geestmerambacht op de schop. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een nieuwe visie op dit recreatiegebied, die onlangs gepresenteerd is. Het is nu aan de gemeenteraden van Alkmaar en Dijk en Waard om aan te geven of zij deze visie delen. De PvdA heeft daar wat moeite mee. Hieronder leggen wij uit waarom en ook wat onze eigen visie is.

Deze visie is tot stand gekomen door de inzet van de werkgroep Duurzaamheid van de afdeling Alkmaar. Wij sluiten ons als PvdA Dijk en Waard aan bij deze visie.

Een visie die geen visie is

Ter voorbereiding op de nieuwe visie zijn vier scenario’s uitgewerkt voor hoe het Geestmerambacht (en ook het Park van Luna, maar dat laten we hier buiten beschouwing) zich zou kunnen ontwikkelen. Variërend van een minimalistisch scenario met vooral wat extra horecapunten, via scenario’s die de nadruk leggen op sportvoorzieningen of juist voorzieningen om gezellig samen te zijn, tot een scenario met een hotel, wellnesscentrum, congresgebouw en flexkantoren. En vervolgens zijn al deze scenario’s op een hoop geveegd, de scherpste randjes er af gehaald en voila: de nieuw visie was geboren. Een visie waarin eigenlijk van alles mogelijk is, zolang er maar een ondernemer is die hier brood in ziet en bereid is een flinke pachtsom te betalen. En dat is niet hoe wij het Geestmerambacht zien. Door geen heldere kaders te stellen, lopen we een levensgroot risico het Geestmerambacht te verknallen. En dat kan je maar één keer doen. Daarom heeft de PvdA zijn eigen visie opgesteld, waar we in de gemeenteraden voorstanders voor zullen zoeken.

Hoe dan wel: onze visie

Voor de PvdA staat voorop dat dit gebied een recreatiegebied is. Een gebied voor de inwoners van de regio, waar zij, gratis en voor niks, mogen komen ‘recreëren’.  Wandelen, zwemmen, vissen, spelen, de hond uitlaten, picknicken, etcetera. Faciliteiten die dat versterken, zoals een restaurant, een theetuin, bootjesverhuur, een openluchttheater, een natuurspeeltuin, bijenkasten of een MTB parcours (mits goed afgeschermd van argeloze recreatiefietsers) passen prima. Iets ambitieuzere faciliteiten, zoals een educatief bezoekerscentrum, een binnenspeeltuin, een winkel met lokale streekspecialiteiten of een hoogteparcours zouden ook een leuke toevoeging kunnen zijn. Maar wat hebben onze recreërende inwoners aan een hotel, een congrescentrum of flexkantoren? Als we onze eigen inwoners, en hun behoefte aan ontspanning, centraal stellen, moeten we andere keuzes maken. Het Geestmerambacht is geen ‘ontwikkellocatie’ voor ondernemers die ergens mooi aan hopen te verdienen, het Geestmerambacht is van ons allemaal.

Zonering

Het huidige Geestmerambacht is verdeeld in een aantal deelgebieden met een heel eigen karakter. In het westen ligt een prachtig natuurgebied, de Kleimeer. Dat moet je zo houden. En ook rustig houden. Dus geen klimtoren aan de rand van dat gebied, een duidelijke scheiding houden met het evenemententerrein in het noorden en zorgen dat geluids- en andere vormen van overlast tot een minimum beperkt worden.

In het noorden ligt het evenemententerrein. Prima als daar meer evenementen gaan plaatsvinden, ook door het hele jaar heen. Maar dan wel verschillende soorten evenementen. Niet elke maand een muziekfestival of iets anders dat gepaard gaat met veel lawaai. De balans met de rust in de Kleimeer en overlast voor omwonenden (Indian Summer is in de wijde omgeving te horen) moet wel in de gaten gehouden worden.

Aan de zuid- en oostzijde van de plas is tenslotte ruimte voor dagrecreatie. Hier is echt een kwaliteitsimpuls nodig. Waarbij er eigenlijk een enquête uitgevoerd zou moeten worden over waar onze inwoners nu het meest enthousiast van zouden worden. Een educatief bezoekerscentrum met bijenkasten, een natuurspeurtocht en activiteiten voor schoolklassen? Een ‘lint’ van speeltuintjes voor verschillende leeftijdscategorieën en met verschillende thema’s? Bootjes- of waterfietsenverhuur? Verschillende soorten horeca, zoals een pannenkoekenrestaurant voor gezinnen of juist een sterrenrestaurant aan het water? Een uitdagend hoogteparcours? Of een binnenspeeltuin met natuurthema zodat gezinnen ook in de winter naar het Geestmerambacht komen? Waarbij eventuele nieuwe gebouwen niet te hoog moeten worden en moeten passen in het landschap. En de toegankelijkheid van de zwemstrandjes, de duiksteiger en de picknickvelden uiteraard gewaarborgd moeten blijven. Net als randvoorzieningen zoals openbare toiletten, goede fietsverbindingen naar de omliggende gemeenten en goed onderhoud. Het Geestmerambacht is een prachtig gebied en dat moeten we vooral zo houden.

 

Wie gaat dat betalen?

Daarmee komen we op het laatste pijnpunt. Het onderhoud van het Geestmerambacht kost ongeveer anderhalf miljoen euro per jaar. Bijna een miljoen daarvan wordt nu betaald uit een fonds dat in de jaren ’90 gevuld is met de opbrengsten van de grondverkoop in onder andere de Vroonermeer. De verwachting is dat over een jaar of vijf dit fonds leeg is. Daarom moet het Geestmerambacht op zoek naar andere bronnen van inkomsten. Wij zien daar, behoudens een bescheiden verhoging van pachtopbrengsten van bijvoorbeeld nieuwe horecalocaties, drie mogelijkheden voor.

De eerste is provinciale subsidie. Alle recreatiegebieden in Noord-Holland krijgen op een of andere wijze geld van de provincie. Behalve het Geestmerambacht, waar de provincie in 2017 uitgetreden is. De PvdA vindt dat raar en pleit er dan ook voor opnieuw met de provincie te kijken of bijvoorbeeld een deel van het natuurbehoud of de aanleg van betere fietsroutes niet uit provinciale potjes te dekken is.

De tweede is de gemeente. Anderhalf miljoen klinkt als veel geld, maar deze kosten worden gedeeld tussen de gemeentes Dijk en Waard en Alkmaar. Uiteindelijk kost het onderhoud van geestmerambacht ongeveer een tientje per inwoner per jaar. Is daar écht geen ruimte voor op de begroting?

Een derde optie zou kunnen zijn om een lichte vorm van betaald parkeren in te voeren. Hier moet goed naar gekeken worden, met ook bijvoorbeeld een mogelijkheid tot het nemen van een jaarabonnement, maar een parkeerbijdrage van enkele euro’s voor een dagkaartje zou op zichzelf helemaal niet vreemd zijn. Zeker niet omdat het Geestmerambacht vanuit beide gemeentes prima op de fiets te bereiken is. Invalide parkeerplaatsen dienen wat ons betreft wél gratis te blijven.