Standpunten

Zoeken

De wooncrisis: onze oplossingen

Een dak boven je hoofd is een mensenrecht. Een eigen woning is essentieel voor een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Wonen is meer dan een hoop stenen om je heen. Wonen hangt nauw samen met welzijn. De Omgevingswet, die naar verwachting in 2022 wordt ingevoerd, verbindt wonen terecht met openbare ruimte en gezondheid. Maar zolang de macht van het marktdenken blijft regeren, zal de wet een dode letter blijven. Ook de Omgevingswet ademt neoliberalisme en biedt, onder het mom van ‘participatie’, veel ruimte aan vastgoedondernemers en projectontwikkelaars. Dan zal het mantra ‘bouwen, bouwen en nog eens bouwen’ vooral aan de hogere inkomens ten goede komen. Het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen zal alleen maar toenemen. Steeds meer mensen zullen zich niet veilig noch geborgen voelen. Wie dat gevoel ontbeert staat aan de rand van onze samenleving. Daarom moet volkshuisvesting, ooit een hoeksteen van de verzorgingsstaat, in ere worden hersteld. Het is de hoogste tijd dat de overheid de regie terugpakt. Daartoe bepleiten we onder meer:

Lees verder

Geestmerambacht

Geestmerambacht. Een uniek natuurgebied voor vogelliefhebbers, het decor waartegen jaarlijks het Indian Summer Festival plaatsvindt en de zomerse hangplek bij uitstek voor kinderen en jongeren. Om verschillende redenen moet het Geestmerambacht op de schop. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een nieuwe visie op dit recreatiegebied, die onlangs gepresenteerd is. Het is nu aan de gemeenteraden van Alkmaar en Dijk en Waard om aan te geven of zij deze visie delen. De PvdA heeft daar wat moeite mee. Hieronder leggen wij uit waarom en ook wat onze eigen visie is.

Lees verder

Gelijke onderwijskansen

Goede scholing draagt in grote mate bij aan een zorgeloze jeugd en is een onmisbare basis voor het verdere leven. Een eerlijke kans om mee te doen in het onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van onze jeugd.

Lees verder

Handhaving Coronatoegangsbewijs

Sinds het uitbreken van de pandemie worden gemeenten geconfronteerd met de handhaving van verschillende coronaregels. Op het moment is vooral de handhaving van het coronatoegangsbewijs bij onze lokale ondernemers een politiek vraagstuk.

Lees verder

Huisvesting statushouders

De huisvesting van statushouders staat vaak op de politieke agenda. Krijgen statushouders bijvoorbeeld voorrang op huidige inwoners bij het vinden van een (sociale huur) woning?

Lees verder