Fractie Langedijk

Petra Feenstra

Petra Feenstra

Kandidaat raadslid (nr. 2), Burgerraadslid Langedijk en lid bestuur

Zorg, Mens en Maatschappij
Marcel Reijven

Marcel Reijven

Wethouder

Sociaal domein: Werk en Inkomen; Jeugd(zorg) en Jongeren; Zorg/Wmo; Ouderen; Schuldhulpverlening/armoedebestrijding; Integratie; Minderhedenbeleid. Hiernaast vertegenwoordigt hij het college als dorpswethouder voor Broek op Langedijk.
Arthur Glas

Arthur Glas

Raadslid, tevens fractievoorzitter; lid van het Presidium

Ruimtelijke ordening, ruimtelijk beleid, openbare ruimte
Harry Waal

Harry Waal

Fractieondersteuner

Onderwijs, financiën, verbonden partijen, juridische zaken
Frank Bonsel

Frank Bonsel

Fractieondersteuner

Jacqueline Hink – Haarms

Jacqueline Hink – Haarms

Burgerraadslid

Openbare ruimte, burgerparticipatie
Dirk Korver

Dirk Korver

Burgerraadslid

Openbare ruimte; Verkeer en Vervoer